Vårt gemensamma jordklot

Vårt gemensamma jordklot är en guide för global miljöfostran som riktar sig till pedagoger. Med hjälp av guiden bekantar vi oss med jordklotets fantastiska mångfald och med oss som en del av den. Det allra viktigaste är att lära sig att jordklotet tillhör oss alla, och vad vi kan göra för att bevara mångfalden för kommande generationer.


Guiden finns i två versioner:

Den ena versionen riktar sig till småbarnspedagoger samt till lärare i förskolor och årskurs 1-2. Här kan du läsa den på nätet och ladda ner den.

Den andra versionen riktar sig till lärare, pedagoger och ledare för barn och unga i årskurserna 3-9, gymnasiet, yrkesutbildningen och inom olika fritidsorganisationer. Här kan du läsa den på nätet och ladda ner den.

Guiderna är gjorda i samarbete med Natur och Miljö r.f.och med hjälp av Utrikesministeriets stöd för global fostran.


Uppgiftsbilaga

Till en del av aktivitetstipsen som finns i den version av guiden som riktar sig till pedagoger för 9-18-åringar finns färdigt tilläggsmaterial (se nedan). När du använder tilläggsmaterialet ska du först bekanta dig med beskrivningarna av aktivitetstipsen som finns i guiden Vårt gemensamma jordklot. Du får i utbildningssyfte fritt bearbeta filerna och texten. Noggrannare uppgifter om källorna finns i källförteckningen i guiden.

Vårt fantastiska jordklot

Att förstå samband

Påverka tillsammans