Presentation av programmet

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg som stöder ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter. Därtill är Grön Flagg ett internationellt miljömärke för det pedagogiska området.

Med den internationella certifieringen jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen över mot samma mål – en mer hållbar värld. Kom ni också med!

Principerna för Grön Flagg -programmet är:

  • Delaktighet: barnen/ungdomarna deltar aktivt i planering, genomförande och utvärdering av projekten
  • Minskning av miljöbelastningen
  • Fostran för hållbar utveckling som en del av vardagen
  • Långsiktig och planmässig utveckling
  • Samarbete med samhället omkring oss

En del av det internationella Eco-Schools-programmet

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet, vilket har utvecklats av organisationen för miljöfostran, Foundation for Environmental Education (FEE). År 2017 är Eco-Schools i bruk i 64 länder, 45 000 skolor har programmet som sitt miljöprogram, och programmet berör över 17 miljoner barn och unga. FN:s miljöprogram UNEP rekommenderar Grön Flagg.

I Finland har Grön Flagg -programmet fått sitt namn av programmets internationella symbol, en grön flagga. Programmet upprätthålls av Sällskapet för miljöfostran i Finland r.f. (FEE Suomi) som har utvecklat material som lämpar sig för våra egna skol- och dagvårdssystem.

Programmets fördelar

  • För offentlig förvaltning Grön Flagg är ett sätt att förverkliga strategierna för hållbar utveckling. Grön Flagg innebär märkbara inbesparingar för kommunen genom minskade utgifter för energi och avfallshantering. Därtill ger Grön Flagg gott anseende och hjälper till att bygga en bild av en kommun, som sätter vikt vid hållbar utveckling!
  • För fostrare är Grön Flagg är ett praktiskt redskap för att förverkliga läroplanens och småbarnspedagogikens målsättningar för hållbar utveckling och delaktighet. Enligt pedagoger som deltar i programmet är en viktig fördel med Grön Flagg- programmet att det medför en en äkta delaktighet i skol-/daghemsgemenskapen.
  • För barnens/ungdomarnas familjer innebär Grön Flagg nya miljömedvetna handlingsmönster, som återspeglar sig också i hemmen.
  • För företagssamarbetspartner Grön Flagg erbjuder en kontakt till det största nätverket av daghem, skolor och läroanstalter som fungerar enligt principerna för hållbar utveckling. Samarbetet ger också gott anseende.