10 goda skäl att delta i Grön Flagg

1. LÅNGSIKTIGHET

Den klara och kontinuerliga verksamhetsmodellen styr långsiktigt utvecklingen av miljöfrågor från år till år.

2. DELAKTIGHET

Såväl barnen, eleverna som lärarna tar ett solidariskt ansvar – man lär sig sköta gemensamma angelägenheter och får erfarenhet av sina egna påverkningsmöjligheter.

3. ARBETSVERKTYG FÖR LÄROPLANEN

Grön Flagg -programmet hjälper till att förverkliga läroplanernas och småbarnsfostrans målsättningar för hållbar utveckling och deltagande.

4. HELHETSTÄNKANDE

Årligen växlande teman bidrar till ett helhetstänkande inom hållbar utveckling.

5. SMIDIGHET

Verksamhetsmodellen utgör en röd tråd kring vilken deltagaren uppsätter mål och verksamhetsformer enligt sina egna förutsättningar.

6. STÖDTJÄNSTER

Deltagarna får fortgående rådgivning, stöd och utvärdering av verksamheten.

7. INTERNATIONALISM

Grön Flagg -programmet är en del av Eco-Schools programmet som verkar i över 60 länder. Nätverket möjliggör kontakter med deltagare i andra länder.

8. POSITIV PUBLICITET

Grön Flagg -daghemmen, -skolorna och -läroanstalterna utmärker sig som föregångare och som positiva förebilder.

9. INBESPARING

Daghemmet eller skolan kan spara t.o.m. tusentals euro per år genom inbesparingar i avfallshantering, vatten- och energiförbrukning och anskaffningar.

10. RESULTAT

Det är lätt att konstatera resultaten av verksamheten i daghemmets och skolans vardag i form av miljövänligare rutiner, minskade avfallsmängder och ekonomiska inbesparingar.