Kom med!

Grön Flagg är mer än bara ett material. Det är en verksamhetsmodell för hela daghems- eller skolgemenskapen som ger kontinuerligt stöd. Till programmet kan vilket daghem, skola eller läroanstalt som helst ansluta sig. Organisationer som sysslar med fritidsverksamhet för barn och ungdomar kan också komma med.


Anmäl er till programmet!

Anmälan sker genom att skicka en anmälningsblankett per e-post till FEE Suomi, gronflagg(at)feesuomi.fi. Anmälningen verifieras per e-post, varefter deltagaren får ett startpaket som innehåller Grön Flagg -material och anvisningar för hur man genomför programmet.

Det går att anmäla sig till programmet när som helst under året, men senast i början av den termin då ni vill påbörja verksamheten.


Stöd som erbjuds er

Genom att delta i programmet får ni följande stöd för er miljöverksamhet:

  • Stödmaterial som innehåller anvisningar för hur man genomför programmet, rikligt med praktiska exempel, bakgrundsinformation samt verksamhetstips med anknytning till temahelheterna
  • Rådgivning per telefon och e-post
  • Regelbunden information om kommande händelser och andra intressanta nyheter per e-post, samt det elektroniska nyhetsbrevet som innehåller aktuell information
  • Skriftlig utvärdering av verksamheten två gånger per projekt, efter inlämning av handlingsplanen och rapporten
  • Eco-Schools-avgiften och internationella tjänster
  • FEE Suomis samfundsmedlemskap gratis, varvid ni erhåller bl.a. tidningen Ympäristökasvatus samt rabatt på utbildningar, t.ex. Miljöfostrardagarna

Läsårsavgiften 2017-2018

Programmet har en årlig läsårsavgift som bestäms utgående från enhetens storlek.

  • 275 € för enheter med högst 100 barn/elever
  • 550 € för enheter med över 100 barn/elever
  • 150 € för deltagare på nivån Hållbar Grön Flagg. Deltagare kan anhålla om uppflyttning till Hållbar Grön Flagg -nivå då de har fått rätt till flaggan tre gånger, tidigast från och med det fjärde verksamhetsåret och då Grön Flagg har blivit en etablerad del av vardagen

Varför kostar programmet?

Grön Flagg-programmet är mycket mer än bara ett materialpaket. Programmets positiva resultat och ökande popularitet beror på det stöd i form av rådgivning, fortbildning och utvärdering som programmet erbjuder. För att täcka kostnaderna för att driva programmet får vi statligt stöd, men det räcker inte till. Därför behövs läsårsavgifter.


Hur finansiera deltagaravgiften?

Om daghemmet/skolan har svårt att betala deltagaravgiften ur sin interna budget kan det vara värt att ansöka om stöd från någon av kommunens avdelningar eller nämnder, från lokala föreningar eller företag, eller från fonder/stiftelser som understöder dylik verksamhet. Det går också bra att arrangera basarer, lopptorg eller konserter för att samla in medel för Grön Flagg-verksamheten.


Läs också: 10 goda skäl att delta i Grön Flagg