Lösningar på problem

Brist på pengar

 • Lokala företag som sponsorer
 • Material från återvinningscentralen – gratis!
 • Var synlig i media så kommunen/staden kan känna sig stolta över skolan
 • Arrangera ett lopptorg där vinsten går till GF-projekt
 • Donationer och stipendier
 • Ge konkreta bevis åt arbetsgivaren att i längden sparar man pengar om man får investera i hållbar utveckling
 • Buffé på julfester, vårfester och andra tillfällen där vinsten går till GF

Problem med motivationen och intresset?

Omotiverad personal, brist på intresse, negativ inställning bland elever, konflikter pga olika värderingar?

 • Skicka personalen på kurs, bjud på tårta
 • Det behövs en eldsjäl!
 • Gemensamma GF-morgonsamlingar
 • GF-timme en gång i månaden för alla klasser
 • Roliga temadagar, tävlingar och evenemang som når så många som möjligt
 • GF är nånting positivt som kan ge skolan/daghemmet bra PR (i dessa tider av nedskärningar och permitteringar)
 • Ta med GF i undervisningen och gör det till en rolig grej
 • Ge ansvar åt eleverna så sprider sig intresset
 • Gör miljörådet attraktivt

Problem med tidsbrist?

Tidsbrist är ett vanligt problem. Det är ofta svårt att lösgöra sig från sin egen klass eller grupp till olika möten

 • Håll mötena på rasterna och lite oftare
 • Bestäm en rast då det alltid är GF-möte, t.ex. en gång varannan vecka
 • Om det är något speciellt och tidskrävande kan man väl missa några timmar?
 • Lärarna: prioritera och schemalägg GF!

Hur integrera Grön Flagg i all undervisning?

 • Hållbar utveckling finns i läroplansgrunden – borde ingå i allt möjligt om man följer läroplanen
 • GF-lektioner en gång i månaden samtidigt för alla klasser – miljörådsvuxna förbereder temat
 • Ge färdiga lektionsplaner åt de övriga lärarna, dela med er, utbyt idéer, brainstorma

Hur introducera ny personal till Grön Flagg?

 • GF-infokväll för personal och föräldrar med någon sakkunnig som föreläsare
 • Se till att inte hela personalteamet byts ut på en gång
 • Mjuklandning för de nya
 • Ge nybörjare något konkret att göra i projektet