Blanketter och anvisningar

Programmets kriterier

För att bli beviljad Grön Flagg måste följande kriterier uppfyllas i verksamheten:

Kriterierna baserar sig på det internationella Eco-Schools-programmet.

Anvisningar

De här anvisningarna hjälper er att bygga upp ett lyckat Grön Flagg-projekt oberoende av om ni är nybörjare eller redan har nått hållbar nivå. I slutet av dokumenten finns även råd för hur och när man kan ansöka om att bli uppflyttad till hållbar nivå.

Handlingsplan och rapport

Handlingsplanen och rapporten görs på samma s.k. komboblankett. Blanketterna har förnyats hösten 2017 och de nya blanketterna är pdf-filer. Blanketterna skickas per e-post till adressen gronflagg(at)feesuomi.fi. Sista inlämningsdagen för planen är den 15.3 på våren eller den 15.10 på hösten. Rapporten bör lämnas in senast den 15.4 eller den 15.11.


Här hittar du blanketterna:


Tekniska råd för användningen av pdf-blanketten:

Ladda ned blanketten på er egen dator innan ni börjar fylla i den. Om ni ändå inte får blanketten att fungera, eller om inte drop-down menyerna fungerar, lönar det sig att ladda ned programmet Adobe Acrobat Reader DC, och öppna blanketten med detta. Programmet kan laddas ned gratis här.


Råd till er som har gjort handlingsplanen på den tidigare blanketten:

Grön Flagg -blanketterna för handlingsplanen och rapporten har förnyats under hösten 2017. Om ni har gjort er handlingsplan på den gamla word-baserade blanketten kan ni också göra upp rapporten på den gamla blanketten. Om ni vill övergå till att använda den nya blanketten för er rapport kan ni göra det, men bifoga då också den gamla blanketten med er handlingsplan och utvärderarens (auditerarens) kommentarer!

 

Hållbar Grön Flagg

Från och med augusti 2017 följer deltagare på nivån Hållbar Grön Flagg samma förnyade kriterier som på basnivån. Den enda skillnaden på hållbar nivå är att projekten får vara längre, max. 2 år i stället för 1,5 år. Från och med augusti 2017 använder deltagare på hållbar nivå också samma komboblankett för handlingsplanen och rapporten som deltagare på basnivån.

OBS! Om ni har gjort er verksamhetsplan på den gamla blanketten får ni fortsätta att använda samma blankett också för rapporten.


Att ansöka om uppflyttning till nivån Hållbar Grön Flagg

Då en Grön Flagg-deltagare har fått rätt till flaggan tre gånger kan man anhålla om uppflyttning till Hållbar Grön Flagg-nivå. Villkoren för att man ska kunna avancera till Hållbar Grön Flagg -nivå är:

  1. Verksamhetsenheten fortsätter med Grön Flagg-verksamhet enligt kriterierna.
  2. De miljöbesparande handlingsmönstren, de s.k. Grön Flagg-rutinerna, som tagits i bruk inom de olika temaprojekten kvarhålls som etablerade rutiner.
  3. Verksamhetsenheten har fått rätt till Grön Flagg inom åtminstone två av de teman som programmet erbjuder (vatten, energi, minskning av avfall, hållbar konsumtion, vårt gemensamma jordklot, närmiljön, ett sunt liv).

Anhållan om att flyttas till nivån Hållbar Grön Flagg ska lämnas in senast den 15.4 eller den 15.11 per e-post till adressen gronflagg(at)feesuomi.fi. Ansökan kan göras i samband med att den tredje rapporten eller fjärde verksamhetsplanen lämnas in. Grön Flagg-kommittén fattar vid sina sammanträden i maj och december beslut om vem som kan flyttas till Hållbar Grön Flagg nivå.


Ansökningsblanketten: