ATT RÄDDA VÄRLDEN ÄR EN BARNLEK

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg som stöder ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter. Därtill är Grön Flagg ett internationellt miljömärke för det pedagogiska området. Kom med ni också !

En del av det internationella Eco-Schools-programmet

Med den internationella certifieringen jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen runt för samma mål – en mer hållbar värld.

Långsiktig och planmässig utveckling

Med verktyget Grön Flagg blir hållbar utveckling en del av skol- eller daghemsvardagen. Arbetet sker cykliskt i perioder om ungefär ett till två år.

10 goda skäl att delta i Grön Flagg

Grön Flagg är ett praktiskt redskap för att förverkliga läroplanens och småbarnspedagogikens målsättningar för hållbar utveckling och delaktighet.